Настоящите общи условия регламентират отношенията между “Ауто ЕС БГ” ЕООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на www.timo.bg

Дефиниции

 • “НИЕ”Ауто ЕС БГ“ДРУЖЕСТВОТО”– означава “Ауто ЕС БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.Адам Мицкевич №3  вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204586776, тел: 0885 222 431, e-mail: sales@auto-es.net
 • “ЗЗП”– означава Закон за защита на потребителите.
 • “ЗЗЛД”– означава Закон за защита на личните данни.
 • “ЗПУ”– означава Закон за пощенските услуги.
 • “САЙТ”– означава уебсайта находящ се на timo.bg
 • “ОНЛАЙН МАГАЗИН”– означава виртуалният магазин находящ се на https://timo.bg предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
 • “ПОЛЗВАТЕЛ”– означава лице ползващо функционалностите на сайта.
 • “ПОТРЕБИТЕЛ”– означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
 • “ЛИЧНИ ДАННИ”– означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
 • “НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ”– означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
 • “ОБЩИ УСЛОВИЯ”– означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности на сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно и без регистрация.

Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията, ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.

Общи

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки, включително, но не само- технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като Ауто ЕС БГ не носи отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация от трети страни , както и при печатни грешки.

Цени

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Ауто ЕС БГ си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

Законова Гаранция

Информация за потребители

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП ТУК

Алтернативно решаване на спорове

На E-mail адрес: office@auto-es.net може да отправите запитване и да получите пълната информация по чл.4 от ЗЗП, относима към представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки/услуги. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове – ОРС

Казаното в настоящия раздел се отнася за лица, притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели, приели Общите условия.

Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока, като използва по свой избор един следните способи:

 1. Наложен платеж

 2. Плащане с банкова карта (предстои активиране на тази опция)

 3. Банков превод

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите Общи условия, ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие, с изключение при плащане с „наложен платеж“, във всички останали случаи да заплаща на Ауто ЕС БГ, авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана от онлайн магазина стока.

В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката плащането се извършва в български лева, в брой или чрез дебитна/ кредитна карта на ПОС терминал при куриера, като се заплаща само стойността на поръчаната стока, без начисляване на такси или комисионни върху платената сума. Общата дължима сума  е ясно обозначена в предварително изпратен до клиента E-mail за потвърждение на направената поръчката. Купувачът получава от куриера фактура/касова бележка/разписка, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за доставка (при заявен фиксиран час на доставка, експресна поръчка, стока с нестандартен размер и/или тегло, както и когато общата стойност на поръчката е по-малка от 49.95 лв., цената на доставката се изчислява съгласно действащия ценоразпис на куриерската фирма).

“Плащането с банкова карта онлайн” се извършва с лична или фирмена кредитна/ дебитна карта, при безопасни условия. Приемат се кредитни и дебитни карти, издадени от VISA (Classic и Electron) и MASTERCARD (включително Maestro, ако имат CVV2/CVC2 код). АУТО ЕС БГ използва PayU / EPAY JSC, международен картов оператор (за гарантиране на сигурността на транзакциите) .

За коректното извършване на транзакцията, чрез PayU клиентът трябва да предостави кода на кредитната/дебитната карта (всички цифри от 4-те групи на лицевата страна на картата, без интервали), дата на изтичане и отпечатаните последни три цифри от гърба на картата (в зависимост от картата, те могат да липсват).

Независимо от валутата в сметката, транзакциите се извършват в лева,  според актуалния обменен курс, определен от банката на клиента. При плащане чрез PayU, обработката на данните за картата се извършва само и единствено от сървърите на PayU. АУТО ЕС БГ не обработва и съхранява детайли относно кредитните или дебитните карти на клиентите си.

В случай, на “заплащане на покупките по банков път”, е необходимо в процеса на поръчката ползвателят да избере този метод на плащане. При успешно завършване на поръчката, на екрана се визуализират данните за банковата сметка на АУТО ЕС БГ.  Транспортът на стоката се организира след получаване на дължимата сума по поръчката. При извършването на поръчката ползвателят трябва да има предвид и срока за обработване на банковите плащания, който обичайно отнема един работен ден.

ВАЖНО !!! Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок от 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок Ауто ЕС БГ не поема отговорност за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между Ауто ЕС БГ и ползвателя/потребителя се счита за сключен и потвърден от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Ауто ЕС БГ. С приемането на настоящите Общи условия потребителят изрично и безусловно се съгласява, потвърждението на сключен с Ауто ЕС БГ договор от разстояние, да се извършва на предоставената от него електронна поща.

Доставка

Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При доставката получателят подписва протокол за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете, начините и условията за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са подробно описани в раздел Доставка, намиращ се на https://timo.bg 

ВАЖНО !!! Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка прилагани от съответния куриер.

При всички случаи Ауто ЕС БГ си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни. Стоките се доставят на получателите стандартно – на ръка срещу подпис, като по големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата.

При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

1. за служебен адрес на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.

2. за домашен адрес на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Ауто ЕС БГ и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето извършващо доставката, оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение, не по вина на Ауто ЕС БГ и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Ауто ЕС БГ задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

Удължена доставка

Стоки със статус „Удължена доставка“ могат да бъдат поръчани само с отделна поръчка. При потвърждаване на поръчката, стоките се доставят в срок до 20 работни дни, считано от деня, следващ деня, в който поръчката е потвърдена.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия:

 1. Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. Потребителят да е предоставил на Ауто ЕС БГ покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка, придружена от съответната стокова разписка.
 2. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Ауто ЕС БГ не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Ауто ЕС БГ  за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на Ауто ЕС БГ, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Публикуване на ревюта за стоки

Право да представят за публикуване ревюта за стоки имат само регистрирани ползватели. Публикуването на ревюта не е автоматично, а се одобрява от Ауто ЕС БГ, след едностранна преценка относно уместността/основателността на съдържанието им. Ревютата следва да са написани на български език и да съдържат, само и единствено, обективното мнение на автора за съответната стока, основаващо се на преките му впечатления относно предимствата и недостатъците й, установени в процеса на използването й.

Няма да бъдат публикувани ревюта с различно от горепосоченото съдържание, включително ревюта: които нямат връзка със стоката, относно която са публикувани, в които изказаното мнение не е на автора или не се основава на преките му впечатления, съдържащи информация за наличност/цена на стоката другаде, съдържащи нецензурен език или с обидно, клеветническо, дискриминационно или нетолерантно съдържание в т.ч. такова основано на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, съдържащи рекламни послания и/или информация за конкуренти, със съдържание противоречащо на професионалната и търговската етика, уронващи престижа и доброто име на когото и да било, както и ревюта, чието съдържание е неуместно или нарушава или създава опасност от нарушаване на законни права и интереси на когото и да било.

Публикуваните ревюта са с представеното от автора съдържание, без редакторска намеса и корекции, и изразяват единствено и само неговото мнение. Ауто ЕС БГ не носи отговорност за съдържанието на публикуваните ревюта.

При всички случаи Ауто ЕС БГ си запазва правото, по своя еднолична преценка, да не публикува, което и да е представено ревю, без значение от съдържанието му.

Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Ауто ЕС БГ и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на Ауто ЕС БГ, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незaбранени от законодателството цели.

Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от Ауто ЕС БГ, както и целите на обработката и използването. Подробна информация относно начина на ползване и защита на личните данни се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни, разработена и прилагана от АУТО ЕС БГ и публикувана на страницата на https://timo.bg .

Преглед на стоката

Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. Бургас, ул.Чаталджа №43  Телефон за техническа поддръжка 056/814-719

Други

Ауто ЕС БГ се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето и, като Ауто ЕС БГ си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Ауто ЕС БГ преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено в противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

Ауто ЕС БГ не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

Ауто ЕС БГ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от Ауто ЕС БГ потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на Ауто ЕС БГ за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола,които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице. При закупуване на стоки чрез онлайн магазина, могат да се ползват предоставяните от Ауто ЕС БГ кодове, ваучери или талони за отстъпка.

С приемането на настоящите общи условия ползвателят изрично и безусловно се съгласява, на посочения от него, за целите на регистрацията на сайта, електронен адрес, да получава електронни съобщения съдържащи рекламни брошури, информация за промоции, игри, томболи и др. Съгласието по предходното изречение може да бъде оттеглено по всяко време с премахване на отметката от меню ”запиши ме за бюлетина”, достъпно от акаунта на ползвателя. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти, които се използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение. В случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София.

Сайтът използва “бисквитки”(cookies), събирането им може да бъде изключено по всяко време от настройките на използвания браузър.